Stagepro sp. z o.o.
E-mail: stagepro@stagepro.pl
Telefon: +48 (22) 846 06 61
Faks: +48 (22) 846 03 84

Adres rejestrowy:
Ul. Młodnicka 52D
04-239 Warszawa
Polska

Informacje:
NIP 521-31-50-341
REGON 017280124
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS nr. 0000003771